<p><em>Nghề b&aacute;n v&eacute; số dạo l&agrave; một nghề kh&aacute; vất vả, những người b&eacute;n duy&ecirc;n với nghề nghiệp n&agrave;y thường c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Vậy m&agrave;, tr&ecirc;n đời n&agrave;y vẫn c&oacute; những phi vụ lừa gạt tiền của người b&aacute;n v&eacute; số dạo.</em></p>
<p>Điển h&igrave;nh trong thời gian gần đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản của những người b&aacute;n v&eacute; số dạo bằng c&aacute;c tờ v&eacute; số tr&uacute;ng thưởng giả. Tr&ecirc;n địa b&agrave;n của huyện Bến Cầu của huyện H&ograve;a Th&agrave;nh li&ecirc;n tục xuất hiện những trường hợp kẻ xấu d&ugrave;ng v&eacute; số giả tr&uacute;ng thưởng để đổi, nhằm chiếm đoạt tiền của những người b&aacute;n v&eacute; số dạo&nbsp;<a href="https://www.scoop.it/t/xsmb-kqxsmb-xstd-xshn-sxmb-ket-qua-xo-so-mien-bac-hom-nay-nhanh-nhat/p/4104201292/2018/12/22/xstd-sxmb-kqxsmb-xo-so-mien-bac-hom-nay-xsmb-xshn" data-cke-saved-href="https://www.scoop.it/t/xsmb-kqxsmb-xstd-xshn-sxmb-ket-qua-xo-so-mien-bac-hom-nay-nhanh-nhat/p/4104201292/2018/12/22/xstd-sxmb-kqxsmb-xo-so-mien-bac-hom-nay-xsmb-xshn"><strong>Xổ số miền bắc</strong></a></p>
<p>&Ocirc;ng Huỳnh Văn Sơn đ&atilde; ngo&agrave;i 60 tuổi, ngụ tại ấp Trường &Acirc;n, x&atilde; Trường H&ograve;a, huyện H&ograve;a Th&agrave;nh, đ&atilde; h&agrave;nh nghề b&aacute;n v&eacute; số dạo ở khu vực huyện Bến Cầu hơn 10 năm, kh&ocirc;ng may &ocirc;ng lại l&agrave; một trong những nạn nh&acirc;n của vụ lừa gạt theo phương thức sử dụng v&eacute; số giả đ&atilde; n&ecirc;u tr&ecirc;n.</p>
<p><img src="https://i.imgur.com/mXRob2P.png" border="0" alt="" data-cke-saved-src="https://i.imgur.com/mXRob2P.png" /></p>
<p><em>(C&oacute; rất nhiều những trường hợp sử dụng v&eacute; số giả để chiếm đoạt t&agrave;i sản người b&aacute;n v&eacute; số)</em></p>
<p>Theo lời kể của &ocirc;ng Sơn, v&agrave;o một buổi s&aacute;ng thu, c&oacute; một người thanh ni&ecirc;n sử dụng phương tiện l&agrave; xe tay ga m&agrave;u đỏ đ&atilde; đi tới chỗ &ocirc;ng b&aacute;n &ndash; gần Trường Tiểu học thị trấn Bến Cầu để mượn sổ d&ograve; v&eacute; số. Sau khi d&ograve;, người thanh ni&ecirc;n n&oacute;i với &ocirc;ng Sơn rằng anh ta đ&atilde; tr&uacute;ng 13 tờ xổ số c&oacute; đồng d&atilde;y số l&agrave; 675098, giải T&aacute;m của xổ số Đồng Th&aacute;p.</p>
<p>Anh ta đề nghị &ocirc;ng Sơn đổi th&agrave;nh tiền mặt để hắn ta c&oacute; thể tiếp tục mua v&eacute; số mới. Nh&igrave;n thấy tờ v&eacute; số c&oacute; kết quả tr&ugrave;ng v&agrave; c&oacute; bề ngo&agrave;i y hệt những tờ v&eacute; số thật n&ecirc;n &ocirc;ng Sơn đ&atilde; tin tưởng v&agrave; vui vẻ m&oacute;c tiền ra đổi cho nam thanh ni&ecirc;n lạ mặt n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Sơn lại kh&ocirc;ng c&oacute; đủ tiền mặt n&ecirc;n nam thanh ni&ecirc;n đ&atilde; lấy 700.000 đồng k&egrave;m 20 tờ v&eacute; số mới tr&ecirc;n tay &ocirc;ng Sơn.</p>
<p>Tiếp đ&oacute;, &ocirc;ng Sơn vui mừng chạy ra đại l&yacute; b&aacute;n v&eacute; số để đổi, mới ph&aacute;t hiện ra c&oacute; 9 tờ v&eacute; số giả&nbsp;<strong><a href="https://lotus.vn/w/blog/sxmb-xsmb-kqxsmb-xshn-xstd-xo-so-mien-bac-hom-nay-sxhn-210778126660141056.htm" data-cke-saved-href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL0V9hnVI3MdEhz4HQYPTlBCILdP4IwZHF">KQXSMB</a>&nbsp;</strong>&nbsp;Những tờ v&eacute; số n&agrave;y được l&agrave;m kh&aacute; tỉ mỉ, nếu chỉ nh&igrave;n lướt qua th&igrave; sẽ kh&ocirc;ng thể nhận ra, khi soi kỹ, &ocirc;ng Sơn thấy những n&eacute;t mực kh&ocirc;ng được đều, con số bị mờ v&agrave; kh&ocirc;ng r&otilde; n&eacute;t.</p>
<p><img src="https://i.imgur.com/AcPhVTQ.png" border="0" alt="" data-cke-saved-src="https://i.imgur.com/AcPhVTQ.png" /></p>
<p><em>(&Ocirc;ng Sơn đau l&ograve;ng cầm tr&ecirc;n tay tờ v&eacute; số giả mạo)</em></p>
<p>Sau c&uacute; lừa ngoạn mục của nam thanh ni&ecirc;n xe tay ga đỏ n&agrave;y, &ocirc;ng Sơn đ&atilde; phải kh&oacute;c rơi nước mắt v&igrave; số tiền v&agrave; 20 tờ v&eacute; số đ&atilde; biếu kh&ocirc;ng cho hắn ta. Bao nhi&ecirc;u c&ocirc;ng sức, thời gian l&agrave;m lụng cật lực, chỉ v&igrave; một gi&acirc;y ph&uacute;t lơ l&agrave;, kh&ocirc;ng kiểm tra kỹ m&agrave; &ocirc;ng Sơn phải chịu một b&agrave;i học đắt gi&aacute; đến vậy.</p>
<p>Qua c&acirc;u chuyện của &ocirc;ng Sơn, những người c&ograve;n đang mưu sinh bằng nghề b&aacute;n v&eacute; số&nbsp;<a href="https://ok.ru/profile/576740176592/statuses/151139846155216" data-cke-saved-href="https://www.reddit.com/user/xosomienbacxosome/comments/a8gt5y/xsmb_kqxsmb_xstd_xshn_sxmb_ket_qua_xo_so_mien_bac/"><strong>XSMB - KQXSMB - XSTD - XSHN - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc h&ocirc;m nay nhanh nhất</strong></a>&nbsp;dạo phải cẩn thận hơn với những lần đổi thưởng như vậy. V&agrave; ph&aacute;p luật phải v&agrave;o cuộc v&agrave; t&igrave;m ra thủ phạm đ&atilde; chiếm đoạt tr&ecirc;n mồ h&ocirc;i, c&ocirc;ng sức của người d&acirc;n ngh&egrave;o.</p>
<p></p>
<p></p>
  • 2 Posts
  • 1 Photos
  • 0 Videos
  • Female
  • 14/11/1996
  • Followed by 0 people
Recent Updates
More Stories