Spot BingX bổ sung các cặp giao dịch FIS, EVMOS, và OSMO
Kính gửi người dùng: Để đáp ứng nhu cầu người dùng, Spot BingX sẽ bổ sung các cặp giao dịch sau vào phiên bản Beta lúc 15:00 ngày 25/11/2022. Chi tiết cụ thể như sau: Các cặp giao dịch spot mới: FIS/USDT, EVMOS/USDT, OSMO/USDT. Dịch vụ giao dịch spot các cặp trên sẽ chính thức được mở ngay sau...
0 Comments 0 Shares 42 Views