BingX chứng minh 100% dự trữ qua Cây Merkle
1. Cây Merkle là gì? Cây Merkle (cây băm) là một cấu trúc cây nhị phân điển hình bao gồm một nút gốc, một nhóm các nút trung gian và một nhóm các nút con. Khái niệm Cây Merkle lần đầu tiên được đề xuất bởi Ralph Merkle vào năm 1980 và...
0 Comments 0 Shares 49 Views