Spot BingX bổ sung các cặp giao dịch MTL, DIA, và ERN
Kính gửi người dùng:   Để đáp ứng nhu cầu người dùng, Spot BingX sẽ bổ sung các cặp giao dịch sau vào phiên bản Beta lúc 15:00 ngày 18/11/2022. Chi tiết cụ thể như sau: Các cặp giao dịch spot mới: MTL/USDT, DIA/USDT, ERN/USDT. Dịch vụ giao dịch spot các cặp trên sẽ chính thức được mở...
0 Comments 0 Shares 35 Views