BingX ra mắt giao dịch spot Ultimate Champions(CHAMP)
Kính thưa quý khách:   Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu khách hàng, BingX dự kiến sẽ ra mắt thêm 1 cặp mới vào chương trình thử nghiệm công khai (open beta) giao dịch spot ngày 19:15 16 tháng 11 năm 2022. Chi tiết như sau: Cặp...
0 Comments 0 Shares 38 Views