انواع پارتیشن اداری و پرکاربردترین آن ها
یکی از راهکارهای تفکیک فضا در محیط های اداری استفاده از پارتیشن است. پارتیشن اداری نوعی جدا کننده کاذب است که فضای اداری را به چند قسمت مجزا تقسیم می کند و می توان فعالیت های افراد را تفکیک کرد تا کارمندان در هر قسمت، فعالیتی جداگانه داشته باشند. انواع پارتیشن اداری و پرکاربردترین آن ها عبارتند از: پارتیشن شیشه ای پارتیشن MDF یا چوبی   پارتیشن شیشه ای چیست؟ پارتیشن شیشه ای (glass...
0 Comments 0 Shares 28 Views