قیمت انواع کمپرسور سردخانه چگونه کار می کند؟

سیستم های تبرید صنعتی بر اساس اصل ترمودینامیک کار می کنند که شامل انتقال گرما از یک مکان به مکان دیگر است. فرآیند تبرید با فشرده سازی گاز مبرد توسط کمپرسور شروع می شود که سپس از طریق یک سری لوله به کندانسور می رسد. سپس کندانسور گاز را خنک می کند و باعث تبدیل آن به مایع می شود. مبرد مایع سپس از یک شیر انبساط عبور می کند که فشار آن را کاهش می دهد و دوباره به گاز تبدیل می شود. سپس این گاز از طریق اواپراتور به گردش در می آید، جایی که گرمای اقلام ذخیره شده را جذب می کند و چرخه خود را تکرار می کند.
Recent Updates
    No data to show