اگر به دنبال راه اندازی یک باغ هستید، باید در مورد نهال بادام ها و مزایای آنها بیاموزید. نهال ها گیاهان جوانی هستند که به تازگی از بذرها جوانه زده اند. آنها معمولاً در گلدان های کوچک فروخته می شوند و زمانی که به اندازه کافی بزرگ شدند می توانند به باغ شما پیوند بزنند.

کاشت نهال نسبت به بذر مزایای متعددی دارد. اول، نهال ها در چرخه رشد خود چند هفته جلوتر هستند. این بدان معنی است که آنها به اندازه کافی بزرگ می شوند تا زودتر پیوند شوند و زودتر شروع به تولید میوه و سبزیجات می کنند. دوم اینکه نهال ها کمتر توسط آفات خورده می شوند. این به این دلیل است که آنها به اندازه دانه هایی که اغلب توسط پرندگان و جوندگان خورده می شوند، آسیب پذیر نیستند. ثالثاً، نهال بادام برترنهال ها کمتر تحت تأثیر بیماری قرار می گیرند. این به این دلیل است که آنها در حال حاضر حساس ترین مرحله رشد خود را پشت سر گذاشته اند.

اگر به دنبال این هستید که بیشترین بهره را از باغ خود ببرید، با نهال شروع کنید. مزایای آنها به شما کمک می کند تا یک باغ سالم و پربار رشد کنید.