1. Cây Merkle là gì?

Cây Merkle (cây băm) là một cấu trúc cây nhị phân điển hình bao gồm một nút gốc, một nhóm các nút trung gian và một nhóm các nút con. Khái niệm Cây Merkle lần đầu tiên được đề xuất bởi Ralph Merkle vào năm 1980 và đã được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tệp phân tán và hệ thống ngang hàng (P2P).

2. Cây Merkle hoạt động như nào?

 • Một cấu trúc dữ liệu dạng cây bao gồm một nút gốc và các nút con. Toàn bộ dữ liệu xử lý và các nút được phân cấp.

 • Quá trình truyền kết quả dữ liệu theo từng lớp từ dưới lên trên yêu cầu phải được xác minh nút trước và sau. Nếu xác minh không thành công, bước tiếp theo sẽ không thể tiến hành.

 • Nó sử dụng hàm băm để mã hóa dữ liệu khối thành giá trị băm. Khi dữ liệu khối thay đổi, giá trị băm cũng đổi theo.

 • Nếu dữ liệu phát triển bùng nổ, các nút con có thể được thêm vào vô hạn trong khi gốc Merkle ghi lại giá trị băm của toàn bộ nút con.

Cây Merkle đã thiết lập một cấu trúc dữ liệu hợp lý và lồng vào nhau. Biến đổi dữ liệu của từng nút con sẽ trực tiếp dẫn đến một hàm băm gốc khác. Bằng cách so sánh hàm băm gốc này với một hàm do nguồn cung cấp, chúng tôi có thể bảo đảm rằng dữ liệu không bị chỉnh sửa hoặc can thiệp vào.

2. Làm cách nào BingX chứng minh được 100% dự trữ qua Cây Merkle?

Bước 1: Xác nhận ví nóng và lạnh

 • Nếu tổng số tiền trong các ví nóng và lạnh  toàn bộ tài sản chụp nhanh của người dùng, điều đó có nghĩa là nền tảng có thể cung cấp 100% bảo mật quỹ.
 • Sử dụng toàn bộ ví nóng và lạnh để chuyển khoản một số tiền ngẫu nhiên cụ thể tới địa chỉ do công ty kiểm toán chỉ định để chứng minh quyền sở hữu của ví.
 • Công ty kiểm toán cộng số dư của địa chỉ của mình để có được toàn bộ số tiền (bao gồm tiền của người dùng và tiền tự sở hữu) do sàn giao dịch kiểm soát.

Bước 2: Ảnh chụp số dư người dùng

 • Chụp nhanh số dư của người dùng nền tảng tại một thời điểm nhất định, bao gồm thông tin như tài khoản quỹ, tài khoản Hợp đồng và tài khoản giao dịch sao chép để tính vốn chủ sở hữu tài khoản thực tế. (Không bao gồm lãi lỗ chưa thực hiện)
 • Cung cấp UID được mã hóa và số dư của toàn bộ người dùng cho công ty kiểm toán để tính lũy kế tài sản của người dùng và công bố số Merkle.

Bước 3: Tạo một Cây Merkle

 • UID và số dư người dùng sau mỗi lần băm được liên kết để tạo thành dữ liệu khối cơ sở. Và cây Merkle được tạo ra từ toàn bộ dữ liệu người dùng.
 • Bất kỳ biến đổi ID tài khoản hay số dư trong nút con sẽ dẫn đến thay đổi trong gốc Merkle.
 • Mỗi người dùng có thể xác minh tài sản của họ có được đưa vào trong nút con không.

Bước 4: Công ty kiểm toán công bố báo cáo kiểm định

 • Các công ty kiểm toán độc lập bên thứ ba thường được dùng để giám sát sự tuân thủ của một công ty. BingX đã mời các kiểm toán viên độc lập của bên thứ ba kiểm định cây Merkle và tài sản nền tảng do BingX tạo ra để xác minh xem BingX hiện có đáp ứng 100% bằng chứng dự trữ hay không.
 • Lưu ý: BingX đã liên hệ một số cơ quan độc lập để tiến hành kiểm định. Cuộc kiểm định hiện tại đang được tiến hành và một báo cáo dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.

 

Lưu ý: Mỗi người dùng có thể xác minh xem tài sản tài khoản của họ có được bao gồm trong nút con của cây Merkle không thông qua ID băm (hiện hỗ trợ xác minh BTC, ETH, USDT và USDC). Nếu quá trình xác minh thành công và số dư chính xác, điều đó chứng tỏ rằng dữ liệu không bị giả mạo và nền tảng lưu trữ tài sản của người dùng một cách an toàn và nguyên vẹn.