Kính gửi người dùng:

 

BingX sẽ hỗ trợ hoán đổi token C2X(CTX) và lịch trình cụ thể như sau.

  • Vào 15:00 ngày 20/10/2022, BingX sẽ đóng toàn bộ cặp giao dịch spot CTX hiện có và cho tạm ngừng giao dịch.
  • Vào 15:00 ngày 21/10/2022, BingX Spot sẽ hủy niêm yết toàn bộ cặp giao dịch spot CTX và hủy toàn bộ lệnh spot CTX đang chờ xử lý.
  • Vào 15:00 ngày 20/10/2022, dịch vụ nạp rút CTX sẽ tạm ngừng hoạt động. Vui lòng đảm bảo dành đủ thời gian để các khoản nạp CTX được hoàn tất xử lý trước thời gian nêu trên.
  • Vào 17:00 ngày 22/10/2022, BingX Spot sẽ mở giao dịch cho cặp XPLA/USDT.

 

Chi tiết hoán đổi token:
  • BingX sẽ thu hồi lại toàn bộ số dư CTX và tiến hành phân bổ XPLA cho toàn bộ người dùng đủ điều kiện theo tỷ lệ 1 CTX = 1 XPLA trước khi mở giao dịch spot cho các cặp XPLA.
  • BingX sẽ đưa ra một thông báo riêng sau khi việc hoán đổi mạng chính (mainnet) được hoàn tất và thông báo tới người dùng khi tính năng nạp rút XPLA được mở.

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ
Đội ngũ vận hành BingX