Lưới Hợp Đồng: Biến Động Càng Mạnh, Lợi Nhuận Càng Cao!

Tạo Lệnh Lưới Hợp Đồng Đầu Tiên và Nhận 10 USDT Trợ Cấp

Lãi Bạn Hưởng và Lỗ Có Chúng Tôi Bù

 

Thời gian: 11:00 02/09/2022 đến 23:00 30/09/2022

 

Điều kiện tham gia:

1. Đăng ký tham gia trên trang sự kiện.

2. Sự kiện chỉ dành cho các nhà đầu tư mới, tức người dùng chưa từng giao dịch lưới hợp đồng trước đây.

 

Quy định về trợ cấp:

1. Trong thời gian sự kiện, đầu tư tối thiểu 100 USDT cho lệnh lưới hợp đồng đầu tiên để hưởng trợ cấp tối đa lên đến 10 USDT cho bất kỳ tổn thất phát sinh từ lệnh đó.

2. Lệnh lưới hợp đồng nói trên cần được nắm giữ không quá 72 giờ. Nếu lệnh không được đóng trong vòng 72 giờ, chúng sẽ không được hưởng trợ cấp.

3. Trợ cấp sẽ được phát trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

4. BingX bảo lưu quyền quyết định cuối cùng của sự kiện. Người dùng có hành vi gian lận nhằm chiếm dụng trợ cấp sẽ bị loại.