متن اهنگ امید جهان جومه نارنجی

متن اهنگ امید جهان جومه نارنجی

تکست آهنگ و موزیک جدید جومه نارجی از امید جهان را آورده ایم. همراه ما باشید

بیا ای یار دلُم میلِ تو داره جومه نارنجی !♫!
گلُم رخساره نارنجی !♫!
هوای دیدنُم روی تو داره جومه نارنجی!♫!
گلُم رخساره نارنجی !♫!
جومه نارنجی رخساره نارنجی !♫!
بیو در کنارِ موُ آی جومه نارنجی !♫!
بیو در کنارِ موُ آی جومه نارنجی !♫!
نمِ نمِ بارونه نادونُم چنه؟ !♫!
سوغاتِ دلدارم نادونُم چنه؟ !♫!
نمِ نمِ بارونه نادونُم چنه؟ !♫!
سوغاتِ دلدارم نادونُم چنه؟ !♫!
دلم چه حیرونه نادونُم چنه؟ !♫!
لیلی و مجنونه نادونم چنه؟ !♫!

بیا ای دلبرِ شیرین سخنُم !♫!
بیا ای عزیزِ از گل بهترم !♫!
بیا ای دلبرِ شیرین سخنُم !♫!
بیا ای عزیزِ از گل بهترم !♫!
نمِ نمِ بارونه نادونُم چنه؟ !♫!!♫!
سوغاتِ دلدارم نادونُم چنه؟ !♫!
جومه نارنجی رخساره نارنجی !♫!
بیو در کنارِ موُ آی جومه نارنجی !♫!
بیو در کنارِ موُ آی جومه نارنجی !♫!