Kính gửi người dùng:

 

BingX sẽ ra mắt các cặp giao dịch sau cho Hợp đồng tiêu chuẩn, Hợp đồng chuyên nghiệp: HOT(HOLO)/USDT、OGN/USDT

Thời gian cụ thể: 15:00 24/05/2022 (GMT+7)

 

Nền tảng sẽ tiếp tục cập nhật và ra mắt các cặp mới, xin vui lòng đón chờ.

 

Lưu ý:

1. Nếu có điều chỉnh hạn mức tối đa vị thế giữ một chiều, vui lòng dựa trên thông báo mới nhất làm chuẩn;

2. Đòn bẩy và hạn mức chịu ảnh hưởng bởi cấp độ rủi ro của người dùng, do đó sẽ có khác biệt giữa các người dùng.

 

Cảnh báo rủi ro:

Giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số có đòn bẩy và rủi ro cao, có thể dẫn đến mất một phần hoặc toàn bộ số tiền trong tài khoản. Trước khi thực hiện giao dịch, nhà đầu tư cần đảm bảo đã hiểu rõ bản chất và quy tắc của giao dịch hợp đồng, đồng thời đưa ra quyết định có tham gia giao dịch dựa trên kinh nghiệm cá nhân, mục tiêu, tình hình tài chính và khả năng chịu rủi ro.

 

Đội ngũ vận hành BingX